Vítejte na stránkách příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic

 

Příspěvková organizace Sociální služby města Pardubic, zřizovaná Statutárním městem Pardubice, byla založena  1.1.2007.  Svojí činností navazuje na 28letou historii poskytování sociálních služeb v Pardubicích, která se datuje od roku 1978, kdy vznikla organizace s názvem Okresním ústav sociálních služeb. Název organizace se několikrát změnil a jejími zřizovateli byly postupně Okresní národní výbor, Okresní úřad Pardubice a Pardubický kraj.

Sociální služby města Pardubic  v současné době zajišťují služby sociální charakteru v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. Naší prioritou je profesionální poskytování služeb v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, které reagují na potřeby jejich uživatelů.
K 1.1.2011 naše organizace registruje přes 1500 smluvních uživatelů v rámci všech poskytovaných služeb, včetně terénních,  o které pečuje více jak 350 kvalifikovaných pracovníků. Zařízení disponuje vlastní velkokapacitní kuchyní, prádelnou a dalšími technickými provozy.

Připravujeme pro Vás nové stránky

Aktuální nabídka zaměstnání