O nás

Historie

Ústav sociální péče denní stacionář pro mentálně postižené vznikl v roce 1981 a až do roku 1992 měl své sídlo v Jezbořicích. Od roku 1992 je přestěhován na sídliště Dukla v Pardubicích, kde je umístěn v objektu bývalých jeslí s přilehlou zahradou.
Poloha zařízení na kraji města nabízí uživatelům využít potřebného klidu a současně širokou vazbu na okolní společenské prostředí.

Současnost

Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice.

 

Denní stacionář Slunečnice poskytuje podporu a péči:

  • směřující k soběstačnosti, individuálnímu rozvoji a upevňování vědomostí, dovedností a návyků
  • dětem (od 9 let), dospělým a seniorům s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením z Pardubického kraje
  • formou ambulantní celoroční péče a podpory (kromě státních svátků a víkendů) na střediscích A. Krause 1995; A. Krause 2371, Pardubice; E. Koštála 1017, Pardubice; od 6,30 hodin do 16,30 hodin,
  • a ve středisku Pernštýnské nám. 49, Pardubice; od 10,00 do 18,00 hodin (vyjma státních svátků), dle domluvy možnost provozní dobu upravit – soukromé, vzdělávací a společenské akce.

 

zpráva o zapojení do projektu "Sbírej-toner.cz" - pdf

Stacionářské listy